Yoga en wetenschap

Yoga Vidya Rotterdam

Gedurende een periode van twee jaar heeft de Duitse Universiteit van Giessen de deelnemers van de Yoga Vidya lerarenopleiding begeleidt. Deze grootschalige studie heeft een aantal transformatie-processen van deelnemers (gedurende de opleiding) aangetoond.

Hier volgt een overzicht van de belangrijkste transformaties die de student kan maken tijdens de yoga lerarenopleiding:

 • Verandering in levensstijl met betrekking tot dieet en leefgewoonten
 • Verhoging van mindfulness en zelfwaarneming. Dit betekend o.a.: toegang tot natuurlijke behoeften van het lichaam, een intensere en meer bewuste waarneming, meer levenskwaliteit in het hier en nu
 • Een integratie van spirituele ervaringen in het dagelijks leven. Iedereen die yoga beoefent ziet een zin in het leven, wint fundamenteel vertrouwen en veiligheid, ontwikkelt mededogen en begrip voor zichzelf en anderen. Spiritualiteit geldt daarom tegenwoordig in de gezondheidszorg als een belangrijk hulpmiddel voor het overwinnen van verslavingen/ afhankelijkheden en het verwerken van tegenslagen
 • Diepere meditatieve ervaringen
 • Aanzienlijke verbetering van de zelfinschatting, dat wil zeggen eigen capaciteiten, talenten en mogelijkheden worden beter waargenomen en kunnen zich ontwikkelen. Je krijgt kracht en energie om veranderingen in het dagelijks leven te verwezenlijken
 • Het gevoel situaties zelf te kunnen controleren en sturen i.p.v. volledig overgeleverd te zijn. Dit wordt vooral in de stressresearch beschouwd als een belangrijk middel tegen stressgevoeligheid

Matsyasana yoga

In 2010 is er aan de Universiteit van Witten / Herdecke ook een onderzoek gedaan naar de impact van de 2-jarige Yoga Vidya docentenopleiding. Hierin werden de volgende vragen werden gesteld aan 200 deelnemers:

 1. Veranderd de innerlijke houding ook bij ervaren yoga-beoefenaars die de intensievere beoefening van de 2-jarige Yoga Vidya docentenopleiding volgen?
 2. Hoe veranderden de gezondheids-gerelateerde aspecten, zoals levenskwaliteit, stemming en opmerkzaamdheid?

Na zes maanden werden voor de volgende aspecten aanzienlijke verbeteringen geconstateerd:

 • Innerlijke tevredenheid
 • Innerlijk rust
 • Positieve stemming
 • Geestelijke gezondheid
 • Mindfulness
 • Bewust omgaan met zichzelf, anderen en het milieu
 • Inzichten, wijsheid