Opleidingsonderwerpen

yoga vidya rotterdam

Introductie

Filosofie en het doel van yoga. Het menselijk beeld van de yogi. Geschiedenis van de yoga. De paden, de belangrijkste richtingen en de leermeesters van de yoga.

Hatha yoga algemeen

Hatha yoga als ziektepreventie, als hulpmiddel voor algeheel welzijn, als hulpmiddel bij stress management, als therapie en healing methode, als middel ter ontwikkeling van paranormale gaven, als lichaamsgerichte psychotherapie, als spirituele discipline.

Karanas (voorbereidingsoefeningen)

Sensitiviteitstraining en ontwikkeling van het lichaamsbewustzijn, opwarmingsoefeningen, oog-oefeningen, zonnegroet.

Ontspanning

Klassieke diepe ontspanning, ontspanningstechnieken voor het dagelijks leven, autogene training gebaseerd op Schultz, ontspanningstraining gebaseerd op Jacobson, moderne stresswetenschap en stress management.

Asana’s (yogahoudingen)

Leren kennen en ervaren van verschillende methodes met verschillende doelstellingen. De asana’s leren uitvoeren. Yoga Vidya basisserie van 12 basishoudingen, asana’s voor ontspanning, yoga voor de rug, vergelijking met andere lichaamswerk-systemen. Yoga, sport, lichamelijke conditie. Asana’s en fysiologisch onderzoek. Yoga Bodywork: Asana’s voor fysieke fitness met zeer uitdagende variaties. Asana’s voor het ontwaken van de levensenergie: lang aanhouden van de houdingen met een focus op chakra’s, specifieke ademhalingstechnieken, mantra’s, bandha’s, mudra’s.

Pranayama (ademhalingsoefeningen)

Ademhalingstechnieken voor het dagelijkse leven. Ademtraining. Eenvoudige pranayama’s om te ontspannen en op te laden. Geavanceerde pranayama’s uit de Hatha Yoga Pradipika: Samanu, 8 kumbhaka’s, bandha’s, mudra’s.

Kriya’s (yoga reinigingsoefeningen)

Shatkriya’s volgens de Hatha Yoga Pradipika: Tratak (oog reiniging), neti (neus-spoeling), kapalabhati (long reiniging),  dhauti (keel en maag reiniging), nauli (darm reiniging), basti (colon reiniging), shank prakshalana (reiniging van het hele spijsverteringskanaal).

Fysiologie en gezondheid

Menselijk lichaam in betrekking tot yogaoefeningen: spier-/skeletsysteem,  het ademhalingsstelsel, spijsverterings-stelsel, zenuwstelsel en endocriene systemen, fysiologische effecten van yogaoefeningen, bewegingsfysiologie.

Gezondheidsleer

Wat is gezondheid? Oorzaken van ziekte. Gezonde leefstijl: holistisch leven. Effectieve yogarecepten voor thuis om gemakkelijker ziekten zoals verkoudheid, hooikoorts, hoofdpijn, allergieën, problemen met de spijsvertering te overwinnen.

Yoga als therapie

Gezond tot op hoge leeftijd. Heling door mentale training. Sporttrainingsleer.

Voeding

Natuurlijke voeding van de mens. Redenen voor een vegetarisch dieet. Drie guna’s: spirituele en energetische effecten van het dieet. Voeding voor gevor-
derde hatha yoga beoefening. Vasten. Slank worden en blijven. Speciale diëten: rauwkost, gezonde volwaardige voeding.

Ayurveda (Indiase geneeskunde)

Inleiding tot ayurveda (vata, pitta, kapha). Oorzaken van ziekte. Genezing op basis van een typegerelateerd dieet en leefstijl. Hatha yoga vanuit het perspectief van de
ayurveda.

Tantra & Kundalini yoga

Energie-training

Shiva-Shakti filosofie. Astrale lichaam: prana, nadi’s, chakra’s, kundalini, astrale werelden, spoken en leven na de dood. Hulp voor de doden. De opening van de chakra’s. Het ontwaken van de kundalini: methoden, ervaringen, risico’s, voorzorgsmaatregelen. De technieken van Kundalini yoga: mantra, laya, yantra, nada, Hatha yoga. Wit, rood en zwart tantra. Seksualiteit en partnerschap.

Raja yoga

Mentale training en meditatie

De menselijke psyche volledig gebruiken: het onbewuste, bewuste, boven-bewuste. Gedachtekracht en positief denken. Mind Control: Gedachten als de schepper van het lot. Persoonlijkheids-ontwikkeling. Zelfkennis en zelfverwezenlijking. Ontwikkeling van het geheugen, wilskracht, concentratie, creativiteit en intuïtie. Ontwikkeling van telepathie. Omgaan met gevoelens en emoties. Contact opnemen met het hogere Zelf: Wat wil ik echt? Affirmaties en visualisatie. Charisma en persoonlijke uitstraling. Hoe slechte gewoonten te overwinnen zijn. Yoga Sutra’s van Patanjali. Niveaus van bewustzijn. Uitbreiding van het bewustzijn. Raja yoga en het moderne hersenonderzoek. Indiase en westerse psychologie in vergelijking.

Meditatie

Concentratietechnieken. Aandacht toepassen in het dagelijks leven. Mantra meditatie, tratak, chakra-meditatie, energie-meditatie, aandachtsmeditatie, uitbreidingsmeditatie, abstracte meditatie, creatieve visualisatie. Stadia van meditatie. Het overkomen van obstakels in meditatie. Ervaringen in de meditatie. Meditatie in het natuurwetenschappelijk onderzoek.

Karma yoga

Yoga van de actie

Karma, de wet van oorzaak en gevolg. Dharma: juist handelen. Ethiek in het dagelijks leven. Ahimsa: geweldloosheid en geweldloosheid in het dagelijks leven. Swadharma en swarupa: De kunst om de juiste beslissingen te nemen. Onbaatzuchtige dienstbaarheid en spiritualiteit. Beter met anderen opschieten. Omgaan met moeilijke medemensen. Gesprekstraining. Communicatietraining. Relaties met anderen verbeteren. Vriendschappen verkrijgen en onderhouden. Familie en partnerschap. De weg van de  onthouding. Simpel leven – groots denken. Ecologisch bewustzijn en sociaal engagement.

Bhakti yoga

Contact met het Goddelijke

Emotionele training. Gevoelens en emoties. Het wonder van de liefde. Wat is God? Ervaring van het Goddelijke. Maak contact met het Goddelijke. God in het dagelijks leven. Gebed. Hindoe mythologie. Kirtan: mantra zingen. Rituelen: arati, puja, homa. Mogelijkheid tot mantra-initiatie; goeroe en leerling. Christelijke, joodse en islamitische mystiek.

Jnana yoga

De yoga van kennis

Karma: de wet van oorzaak en gevolg. Reïncarnatieleer: dood, leven na de dood, wedergeboorte. Klassieke schriften van het hindoeïsme: veda’s, smritis, itihasas, purana’s (korte toelichting). De belangrijkste schriften van yoga: Upanishads, Bhagavad Gita, Yoga Sutra’s, Hatha Yoga Pradipika. Het fysieke, astrale en causale lichaam. Stadia van spirituele ontwikkeling (7 bhumikas). Kosmologie en schepping. Tijd, ruimte en causaliteit. Vedanta: Filosofie van het Absolute. Wie ben ik? Wat is echt? Wat is bewustzijn? Wat is geluk? Het Zelf als zijnde kennis en gelukzaligheid. Moderne fysica en vedanta.

Yoga lesdidactiek

Basisprincipes van het lesgeven in yoga. Persoonlijkheid en innerlijke houding van de yoga leraar. Stemtraining. Opbouw van een yogales. Opbouw van yoga cursussen en cycli: beginners cursussen, vervolg cursussen, cursussen voor gevorderden, open lessen. Yoga voor de rug. Houdingscorrectie door middel van yoga. Subtiele en effectieve vormen van de individuele correctie. Hulpmiddelen in yoga. Yoga voor zwangeren. Yoga voor kinderen. Yoga voor senioren. Mogelijkheden en grenzen van yoga therapie. Yogaleraar – beroep en roeping.